Organització


Organigrama d'Empresa: 

Recorregut i Documentació Mercantil:

Targetes d'empresa d'elaboració pròpia: