divendres, 1 de febrer de 2019

MÓN LABORAL

Programa de formació i inserció: Administració i Gestió:
Tenir entre 16-21 anys, no tenir aprovada la ESO i que en el moment d'iniciar el programa no es segueixin estudis al sistema educatiu, ni es participi en altres accions de formació.Objectius generals de Programa PFI:

  • Procurar la integració sociolaboral mitjançant la preparació per al món laboral.
  • Dotar als alumnes d'autonomia personal per augmentar el seu nivell d'independència.
  • Oferir als alumnes el suport psicopedagogic necessari.

Quina titulació tindràs quan acabis el PFI?


Tots els nois i noies que segueixin el PFI obtindran un certificat acadèmic acompanyat d'una qualificació final dels mòduls. Amb l'objectiu de facilitar, a qui els superi, el reconeixement de la formació rebuda. També constaran les unitats de competència del catàleg de qualificacions professionals que s'acrediten.

Per tant obtindràs:


  • Certificats de professionalitat de Nivell 1: Corresponents als mòduls professionals específics superats.
  • Certificat acadèmic: Permet accès a Cicles Formatius de Grau Mig si es superen els mòduls obligatoris.
  • Certificat del Programa de Formació i Inserció (àntic PQPI): Si es superen tots els mòduls del programa.

Així podràs:

Continuar estudiant...

O treballar...


"El Futur està a les teves mans!"