Formació
Mòduls de Formació Professional:


 • Tècniques administratives bàsiques
 • Arxiu i Comunicació
 • Ofimàtica
 • Mòdul de formació bàsica en prevenció de riscos laborals
 • Mòdul de formació en centres de treball
 • Projecte Integrat
 • Formació pràctica a empreses: Relacions amb diferents entitats per formació i inserció.


Mòduls de formació general:

 • Estratègies i eines de comunicació
 • Entorn social i territorial
 • Estratègies i eines matemàtiques
 • Incorporació al món professional


Tutoria, seguiment i orientació personalitzada